CVD povlaky Bernex™ pro obráběcí nástroje

Ionbond, jako jednička na trhu v poskytování povlakovacích služeb a zařízení CVD pod obchodním názvem Bernex™, má dlouhou tradici v chemické technologii povlakování tvrdých a otěruvzdorných povlaků. Asi 60% všech celosvětově provozovaných zařízení pro CVD povlakování nástrojů jsou zařízení Bernex™.

Silné CVD povlaky Bernex™ s nízkým pnutím jsou obvykle nanášeny na břitové destičky ze slinutého karbidu pro extrémně náročné obrábění, jako je například obrábění oceli a litiny.

  • Jednotná vrstva
  • Vysoká tloušťka vrstvy
  • Nízké pnutí

Standardní Nátěry pro obrábění:

  • Bernex™ 01 TiN
  • Bernex™ 08 Ti(B,C,N)
  • Bernex™ 10 TiCN
  • Bernex™ 13 Ti(C)N-TiC-TiN
  • Bernex™ 29 Al2O3
Read more